Export dự án gửi cho người khác, mang đi … [Davinci Resolve]

Trong trường hợp cần phải xuất file dự án để bàn giao cho người khác sửa tiếp thì bạn có thể làm như sau.

Mở cửa sổ quản lý dự án bằng phím tắt [Shift + 1]

Click phải vào dự án muốn xuất sẽ có 3 tùy chọn

3 KIỂU XUẤT DỰ ÁNproject (.drp)Still & LUTMedia FileChức năng
Export ProjectChỉ xuất file dự án (.drp)
người nhận cần có sẵn Media File và Relink lại khi mở.
Export Project with Stills and LUTsXuất dự án kèm theo Ảnh và LUT màu. người nhận cần có sẵn Media File và Relink lại khi mở.
Export Project ArchiveCách này sẽ đóng gói toàn bộ dự án bao gồm (file project .drp và toàn bộ file sử dụng trong dự án) thành một file nén và gửi cho bất kì ai nhận được cũng có thể biên tập tiếp.

2 KIỂU NHẬP DỰ ÁN
Import Project…nhập file project (.drp)
Restore Project Archive …nhập dự án được đóng gói theo phương thức [Export Project Archive]

Ok, tới đây chắc bạn cũng đã biết được cần làm gì đúng không.
Nếu có câu hỏi gì bạn cứ để lại bình luận bên dưới nhé.

Leave a Reply